More


  Primăria Satu Mare face angajări. Caută secretar al municipiului și șef serviciu

  - Advertisement -

  Bursa - Primaria

  Primăria Satu Mare face angajări și caută persoane pentru ocuparea a două posturi foarte importante și anume secretar de primărie și șeful unui serviciu.

  Astfel, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
  -studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  – 12 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  – data și ora interviului vor fi comunicate ulterior;

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
  – copia actului de identitate;
  – formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  – copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  – cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  – adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  – declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
  ————————————————————————————————————-
  De asemenea, Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de şef serviciu, grad salarizare I, la Serviciul Buget.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, specializarea informatică de gestiune;
  -vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum de 2 ani;
  -să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  – 06 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  – 12 octombrie 2017: proba interviu.

  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.561.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img