“Dezvoltare regională durabilă prin competitivitate, inovare şi capital uman“Goldis (1)

Datorită tendinţelor actuale alarmante: economice, sociale, de protecţia mediului şi dezvoltarea capitalului uman, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad – Filiala Satu Mare în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Prognoză Economică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Universitatea “Hyperion” din Bucureşti organizează la Satu Mare, în zilele de 12-13 octombrie, cea de-a patra ediţie a Conferinţei Internaţionale “ Dezvoltare regională durabilă prin competitivitate, inovare şi capital uman “ – iniţiată cu câţiva ani în urmă de regretatul prof.univ. dr. Gavril Ardelean.

Invitaţi de marcă la Conferinţa ştiinţifică de la GOLDIŞ Satu Mare
La acest eveniment ştiinţific, care s-a derulat în aula GAVRIL ARDELEAN a Filialei Goldiş Satu Mare, de pe str. Ştefan cel Mare, au participat reprezentanţii Universităţii Naţionale din Ujgorod şi ai Academiei Naţionale de Ştiinţă din Ucraina; reprezentanţi ai Universităţilor din Timişoara şi Cluj Napoca, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca şi ai Universităţii Lucian Blaga din Sibiu; Academia de Studii Economice Bucureşti; Institutul Naţional de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române Bucureşti, cadre didactice de la UVVG – Arad, coordonate de prof.univ.dr. AUREL ARDELEAN, reprezentanţi ai Filialelor Goldiş din Satu Mare, Baia Mare, Marghita, Zalău, oficialităţi locale şi judeţene.

Festivitatea de  deschidere a  lucrărilor Conferinţei Internaţionale
Conferinţa internaţională de la GOLDIŞ Satu Mare a debutat cu alocuţiunile personalităţilor prezente: prof.univ.dr.AUREL ARDELEAN – preşedintele Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad, conf.univ.dr. OLIMPIA NEAGU, MIOARA IORDAN – cercetător ştiinţific al Academiei Române, DARIUS FILIP – prefectul judeţului Satu Mare, ADRIAN ALBU – viceprimar al municipiului Satu Mare şi DELIA GAVRA – inspector.gen.adj. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare. Moderatorul acestei festivităţi de deschidere oficială a lucrărilor Conferinţei Internaţionale a fost conf.univ.dr. VASILE LAZĂR – directorul Filialei GOLDIŞ Satu Mare, care a subliniat printre altele că obiectivul esenţial al acestei Conferinţe se axează pe cercetarea durabilă din domeniul: economic, social, protecţiei mediului, dezvoltării capitalului uman, care va duce la asigurarea unei creşteri economice reale. În acest fel, vor putea fi dezvoltate palierele sociale din domeniul învăţământului, sănătăţii, mediului de afaceri şi vor putea fi reduse semnificativ disparităţile la nivel regional. Domnia sa a mai precizat că la această Conferinţă Internaţională au fost depuse “70 de lucrări ştiinţifice de la 20 de universităţi şi instituţii de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate”.

Goldis (2)

În alocuţiunea sa, prof.univ.dr. AUREL ARDELEAN a menţionat că această Conferinţă Internaţională de la GOLDIŞ Satu Mare abordează o problematică extrem de complexă în ceea ce priveşte dezvoltarea regională durabilă, care se axează în principal pe o cercetare ştiinţifică ancorată în realităţile româneşti. Printre altele, domnia sa a menţionat faptul că există o colaborare fructuoasă în domeniul cercetării ştiinţifice, de ani de zile, cu Universitatea din Ujgorod, Ucraina. De asemenea, a adresat cuvinte de felicitare Conducerii, cadrelor didactice şi studenţilor pentru performanţele universitare obţinute de Filiala Goldiş Satu Mare, care s-au finalizat cu calificative maxime, acordate de instituţiile de evaluare naţională şi internaţională a învăţământului academic.

Toate personalităţile prezente au abordat în alocuţiunile lor probleme legate de anumite aspecte privind dezvoltarea regională durabilă, care ar putea fi soluţionate în timp prin proiecte, printr-un cadru legislativ sigur şi stabil adecvat mediului economic românesc; prin iniţiative private sau prin implicarea mai activă a administraţiilor publice în dezvoltarea comunităţilor locale; printr-un învăţământ de specialitate bazat pe necesităţile unei economii moderne, prin implicarea mai atentă a Guvernului şi Parlamentului României în stimularea mediului de afaceri, care ar trebui să se armonizeze mai bine cu învăţământul liceal şi universitar din România. DELIA GAVRA – inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar General – a subliniat printre altele: “ Ideile acestei Conferinţe Internaţionale de la GOLDIŞ Satu Mare ar trebui să se materializeze în proiecte, iar peste un an sau doi, să fie organizată la Satu Mare o nouă Conferinţă Internaţională în care să analizăm rezultatele obţinute în urma lucrărilor de cercetare ştiinţifică prezentate, bazate pe competitivitate, inovare şi capital uman”.

Goldis (3)

Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei
Cele 5 lucrări ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei au abordat următoarele subiecte: “Dezvoltarea regională şi durabilă în Nord – Vestul României; Convergenţă macroeconomică versus convergenţă regională în Uniunea Europeană; Dezvoltare durabilă prin prisma eticii creştine; Evaluarea impactului economic al riscurilor/dezastrelor potenţiale la nivel naţional şi Paradigma regională a triunghiului cunoaşterii în cadrul instituţional ucrainean”. Mai multe informaţii, despre Conferinţa Internaţională de la Satu Mare, veţi putea afla din emisiunea INCURSIUNE ÎN COTIDIAN, difuzată la NORD VEST TV Satu Mare, vineri, 13 ocombrie, de la orele 20.45.

Dumitru Ţimerman

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts