Nu te vom uita niciodată, prietene drag,…, GAVRIL ARDELEAN!În ziua de 3 octombrie s-a împlinit un an de când ne-a părăsit pe neaşteptate, mult prea devreme, distinsul cercetător ştiinţific prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN – fondator al învăţământului superior sătmărean, iar astăzi un an de la slujba de înmormântare. Timp de 20 de ani, domnia sa a fost prorector şi director al Filialei sătmărene a prestigioasei Universităţi de Vest VASILE GOLDIŞ Arad. A trecut un an de la despărţirea sa de cei mai „dragi dintre cei dragi”, de cadrele didactice, de studenţi şi cercetătorii ştiinţifici din ţară şi străinătate. În urma sa au rămas o serie de cărţi, lucrări şi referate ştiinţifice, elaborate în urma unor studii şi documentări minuţioase, care au devenit adevărate documente lăsate posterităţii. În baza acestora se pot elabora noi şi noi strategii de dezvoltare economică, de conservare a biodiversităţii ecologice, dar şi de continuare a cercetării ştiinţifice. De numele distinsului profesor universitar se leagă şi înfiinţarea Şcolii postliceale VASILE GOLDIŞ din Satu Mare, destinată absolvenţilor de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Datorită acestei idei nepreţuite, eficientă din punct de vedere economic pentru multe familii, foarte mulţi tineri sătmăreni au avut posibilitatea să devină asistenţi medicali generalişti sau asistenţi medicali de farmacie, iar după absolvire şi-au găsit un loc de muncă în ţară şi străinătate.

Distinsul prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN a aplicat, de-a lungul celor 20 de ani de activitate universitară, o strategie constructivă, bazată pe cercetarea pieţei forţei de muncă din economia de piaţă. În baza informaţiilor reale, oferta educaţională universitară a fost mereu flexibilă, adaptată nevoii de forţă de muncă existentă pe piaţă. Această gândire strategică de marketing universitar, bazată şi pe un management modern, de tip occidental, a conferit Filialei GOLDIŞ Satu Mare un succes de necontestat în lumea universitară sătmăreană. Diplomele absolvenţilor de facultate şi de masterat, recunoscute în ţară şi străinătate, au fost şi sunt în continuare consolidate cu o pregătire teoretică şi practică riguroasă – după cum a afirmat de-atâtea ori, în emisiunile televizate, de la NORD VEST TV, distinsul prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN. Pentru prima dată în istoria Sătmarului, domnia sa a adus, la noi acasă, învăţământul superior românesc, prin înfiinţarea Filialei GOLDIŞ, de care au beneficiat mii şi mii de absolvenţi.

Cercetătorul ştiinţific GAVRIL ARDELEAN a fost de o modestie distinsă, de o inteligenţă aparte, în preajma căruia „te simţeai în siguranţă”. Printr-un nu ştiu ce, care venea din interiorul dumnealui, reuşea să dăruiască interlocutorului, studenţilor, cadrelor didactice, un optimism debordant ( care se manifestă cu entuziasm – după Dex.) presărat cu soluţii eficiente în vederea rezolvării unor „situaţii de criză”. Dânsul ştia să modereze stări tensionate cu mult tact, dar şi să creeze acel orizont al unei perspective viabile, încrezătoare, pentru cei aflaţi într-o anumită dificultate, fie ea de viaţă sau de nivel universitar. Nu era zi în care să nu lucreze la proiectul unei viitoare cărţi sau lucrări ştiinţifice. Pentru GAVRIL ARDELEAN timpul era extrem de preţios! Era pragmatic şi reuşea să ofere soluţii imediate celor care veneau la dumnealui cu diverse probleme. Judecăţile de valoare emise de Domnia sa erau logice, eficiente sau preventive în momentul în care realiza faptul că informaţiile sunt insuficiente pentru a emite o concluzie sau o decizie pertinentă. Era un om simplu la prima vedere, dar în acelaşi timp extrem de complex, cu o vastă cultură generală, pacifist şi răbdător cu „răutăţile de orice natură umană”. Era un bun organizator al seminariilor şi conferinţelor internaţionale. Nu-i scăpa nimic, iar munca în echipă era rodul unei documentări atente în urma căreia reuşea să ia decizii corecte, de mare succes în mediul universitar.

La deschiderea anului universitar 2017-2018, de la Filiala GOLDIŞ din Satu Mare, care a avut loc miercuri, 4 octombrie, în aula GAVRIL ARDELEAN, de pe str. Ştefan cel Mare, am avut plăcuta impresie să constat că foarte mulţi dintre cei prezenţi îi pomeneau numele „de parcă ar fi fost acolo”, prezent ca de fiecare dată, la acest eveniment de neuitat din viaţa universitară şi studenţească. Da, distinsul prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN a fost împreună cu noi la această Festivitate, cu zâmbetul său senin, luminat de o inteligenţă interioară nemuritoare. Cred că foarte mulţi dintre cei care l-au înţeles pe deplin şi-au spus în gândul lor:” Nu te vom uita niciodată, prietene drag,…, GAVRIL ARDELEAN !”.

Dumitru Ţimerman

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts