More  Pompierii vor să clarifice odată problema. Chemați pentru informare

  - Advertisement -

  pompieri

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someș” al judeţului Satu Mare organizează în data de 18.10.2017, începând cu ora 11:00, în Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean, o întâlnire pentru a clarifica contextul în care sunt solicitate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu și a obligațiilor ce revin tuturor factorilor implicați în acest proces.

  La acestă activitate sunt invitaţi să participe reprezentanţii autorităţilor publice locale (toate unitățile administrativ teritoriale din judeţul Satu Mare), proiectanţii, reprezentanţii societăţilor comerciale care deţin construcţii şi funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

  În cadrul întâlnirii se vor aborda următoarele subiecte:
  – cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa „securitate la incendiu”;
  – cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  – categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu;
  – prezentarea modului de obţinere a avizului de securitate la incendiu;
  – obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancțiunile aplicabile pentru funcţionarea fără acest act de autoritate;
  – obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiariilor / investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor cât şi în legislaţia specifică domeniului construcţii.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts