More  Amenzi URIAȘE aplicate de GARDĂ la Satu Mare. Dosare PENALE și firme ÎNCHISE

  În urma acțiunilor de control realizate în cursului anului 2018 de Garda de Mediu Satu Mare, comisarii sătmăreni au aplicat amenzi în cuantum total de aproape un milion de lei. Totodată, au mai închis două unităpți comerciale și au înaintat organelor competente două sesizări penale.

  Aproape 700 de controale

  În cursul anului 2018, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, în total, 669 de controale, din care 269 controale planificate, 1 control planificat SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate subtanţe chimice periculoase), conform planului anual de controale şi 400 de inspecţii neplanificate. În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:

  Urmare a inspecțiilor desfăşurate în anul 2018, au fost constatate neconformităţi pentru care s-au impus măsuri de remediere şi au fost aplicate 192 de sancțiuni contravenţionale principale, dintre care 112 avertismente şi 80 de amenzi, în valoare de 936.000 lei.

  Totodată, au fost înaintate, către APM, o propunere de suspendare a activității și 2 sancţiuni complementare de sistare a activităţii pentru lipsa autorizației de mediu. De asemenea, au fost transmise organelor competente 2 sesizări penale privind încălcări ale legislației din domeniul protecției mediului.

  Principalele nereguli și amenzi

  Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:
  În domeniul deşeurilor: salubrizarea ineficientă a localitaților, colectarea selectivă sporadică a deșeurilor reciclabile, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor, completarea necorespunzatoare a acestor evidenţe, lipsa documentelor aferente transporturilor de deşeuri, gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, încălcări ale prevederilor legale privind deşeurile de ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelope uzate, necolectarea selectivă a deşeurilor, neasigurarea raportării de către unii operatori a datelor și documentelor ce privesc deşeurile, conform cerințelor legale, colectarea deşeurilor nepericuloase/periculoase, fără respectarea cadrului legal. Pentru faptele menționate mai sus, au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 233.000 lei, unor agenți economici, 6 amenzi în cuantum de 40.000 lei, unor operatori de salubritate, 35 de amenzi, în valoare de 78.000 lei, unor autorități ale administrației publice locale, respectiv 7 sancțiuni în valoare de 7.000 lei, unor persoane fizice.

  În domeniul Fondului pentru Mediu (nedepunerea declarațiilor la termen, în special în cazul operatorilor care introduc ambalaje, respectiv produse ambalate pe piața natională) au fost verificați 54 agenți economici și UAT din județ, fiind aplicate 25 de sancțiuni, în valoare 31.000 de lei. În urma unui controlul privind gestionarea fondurilor de vânatoare, derulat la începutul anului 2018, o asociație care nu și-a obținut autorizația de recoltare a vânatului, de la APM Satu Mare a fost sancționată cu amendă în valoare de 30.000 lei.

  Balastiere închise și dosare penale

  În domeniul exploatării agregatelor minerale (cariere, balastiere), au fost identificate neconformităţi constând în lipsa autorizațiilor de mediu sau nerespectarea acestora, motiv pentru care au fost aplicate 8 sancțiuni contraventionale principale în valoare de 155.000 lei, precum și 2 sancțiuni complementare de suspendare a activității și o notificare către APM pentru nerespectarea actului de reglementare emis de către aceasta.

  Pentru neconformitățle identificate în domeniul apelor au fost aplicate 8 sancțiuni în valoare de 175.000 lei, iar în domeniul legislației privind protecția atmosferei, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale având un cuantum de 47.500 lei.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE