More


  Sala de bal a fostului hotel Pannonia găzduieşte astăzi una dintre cele mai frumoase Filarmonici din ţară

  =

  Clădirea care adăposteşte astăzi sala Filarmonicii din Satu Mare este o aripă a Hotelului Dacia (fost Pannonia), şi a fost construită în 1902, în stilul secession. Construcţia este realizată pe zidărie portantă şi planşe din arce de cărămidă pe traverse metalice. Holul are coloane şi două scări care duc la mezanin. Sala de concerte este flancată de colonade. Cupola este bogat ornată şi pictată în elemente de mozaic floral.

  Casa scărilor era simplă, împodobită doar cu patru console de mărime mare. Uriaşa sală de bal este încăperea cea mai impresionantă a edificiului. Cu o capacitate de 400 de locuri, încăperea este flancată de un şir de coloane impunătoare, delimitând balcoane de mari dimensiuni, în formă de petale. Aceeaşi succesiune de arcuri, mai mici, leagă şirul de coloane care susţin balcoanele. Decoraţiile îmbinau toate formele întâlnite în cadrul celorlalte încăperi, sugerând intenţia proiectantului de a transforma sala de bal într-un apogeu al concepţiei arhitecturale care domina edificiul. Geamurile sub forma unor trandafiri se îmbinau în mod armonios cu ornamentele sugerând acelaşi decor floral, situate pe tavanul încăperii şi pe arcele din partea superioară a uşilor. Pe tavanul în formă de cupolă, nervurile bolţii ornamentale formau o reţea complicată de linii curbe, sugerând în centru acelaşi motiv al trandafirului. Decoraţiile de pe cornişele exterioare ale pilonilor însumau mai mult de 460 de metri, iar cele de pe cornişa tavanului 120 de metri.


  După încheierea lucrărilor de construcţie, următorul pas a fost amenajarea interioară şi dotarea noului edificiu cu utilităţi conform celor mai moderne standarde ale vremii. Candelabrele masive din bronz au fost contractate de la firma Magyar Fém és Lámpagyár Részvénytársaság, şi au costat 14.000 de coroane.
  Pentru păstrarea în bune condiţii a produselor alimentare, în pivniţa clădirii a fost amenajată o cameră frigorifică, în schimbul sumei de 1889,57 coroane. Lucrările de realizare a camerei frigorifice au fost încredinţate aceleiaşi firme care dusese la îndeplinire construcţia şi decorarea edificiului, Schiffer şi fraţii Grünwald.


  Bijuterie arhitecturală cu o acustică perfectă

  Capacitatea sălii este de 400 locuri şi are o acustica excelentă, care o situează între primele cinci săli de concerte din ţară.

  În 1947 în Satu Mare s-a reorganizat ,,Societatea filarmonică” iar din 1949 aceasta a devenit ,,Orchestra simfonică de stat Satu Mare”.

  Prima stagiune a început, neoficial, pe 12 septembrie 1949, iar oficial pe 25 februarie 1950. S-a întâmplat așa pentru că mult așteptatul decret de înființare (pentru care un grup de inimoși membri ai orchestrei, în frunte cu directorul ei de mai târziu, Coloman Sugar, a stat zile în șir pe la ușile ministerului de resort) a sosit abia în decembrie 1949. Instituționalizarea mult dorită s-a produs sub numele de Orchestra Simfonică de Stat ”Glinka”, nume abandonat cu trecerea anilor.

  Din anul 1992 instituția a adoptat numele emblematic ”Dinu Lipatti”, ceea ce a favorizat impunerea ei în conștiința publică din țară și din străinătate. Imaginea mai recentă a Filarmonicii „Dinu Lipatti” o cunoaștem începând din 1970 când, alăturată altor instituții muzicale similare ale țării, Filarmonica din Satu Mare a devenit realizatoare de evenimente concertante, simfonice, vocal-simfonice și discografice, preluate de radiodifuziune și televiziune.

  Filarmonica sătmăreană are câteva manifestări proprii care i-au adus popularitate şi prezenţe concertistice deosebite printre care cel mai important : Festivalul Internațional Zilele Muzicale Sătmărene.

  Nicoale Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img