More


  Anchetă socială pentru subvenția la energie în Satu Mare

  - Advertisement -

  În cele ce urmează încercăm să elucidăm toate necunoscutele pe care le au cititorii noștri despre ce?,cine?, unde?, când?, cum? de ce? și pentru ce?, în legătură cu obținerea subvenției acordate de stat pentru energie. Menționăm că toate informațiile le-am obținut prin surse oficiale ale statului român.

  Conform ultimelor reglementări în domeniu, începând cu data 18.10.2021, pe str. Ilișești nr. 4, se pot depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie de către persoanele a căror venituri sunt în limita plafonului.
  Formularele de cereri și declarații pe propria răspundere precum și actele necesare întocmirii dosarului și lista de bunuri ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor pentru încălzirea locuinței și/sau supliment pentru energie, vor putea fi ridicate de la aceeași adresă. Nu se pot obține/completa on-line!
  Perioada de preluare a cererilor pentru luna noiembrie 2021 este 18.10.2021 – 30.10.2021.
  Pentru obținerea acestor ajutoare, solicitanții vor prezenta o cerere tip (se obține tot de la sediu) însoțită de documentele justificative privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile aflate în posesie.
  Orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia se comunică în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei cereri de modificare (tot cerere tip) având atașate documentele justificative.

  Ajutoarele care se acordă pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili

  1. Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau asuplimentului pentru energie cu gaze naturale sunt:

  Ajutor pentru gaze naturale

  2. Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică sunt:
  Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin o altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care au fost debranșați de la furnizarea gazelor naturale. În vedera stabilirii respectării acestor condiții de acordare, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitantului.
  Ancheta socială care se efectuează la domiciliul familiei/persoanei singure beneficiare este obligatorie în vederea acordării ajutorului de încălzire cu energie electrică pentru a evita acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme de încălzire utilizate în aceeași gospodărie.

  3. Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petroliferi sunt:

  De ce acte aveţi nevoie pentru acordarea ajutoarelor
  Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplimentul pentru energie cu gaz/lemne/energie electrică 2021-2022

  Acte privind locuinţa (copii xerox):
  – contract de vânzare cumpărare/ extras CF (valabil din anul 2018 până în prezent)
  – contract de închiriere înregistrat la ANAF
  – contract de comodat autentificat la notar
  – certificat de moștenitor
  – contract cu clauză de întreținere/abitație/uzufruct
  – contract de concesiune

  Acte privind familia (copii xerox):
  – actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, precum și alte persoane care au domiciliul în acte la
  – adresa unde solicită ajutorul pentru încălzire/suplimentul pentru energie;
  – sentinţa de divorţ, certificat de deces al soţului;
  – certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
  – hotărâre judecătorească sau a comisiei pentru protecţia copilului privind plasamentului copilului la
  o familie sau persoană, după caz;
  – hotărâre judecătorească de instituire a tutelei;

  Acte privind veniturile (copii xerox):
  – adeverință școlară din care să reiasă dacă elevii au sau nu bursă școlară și felul acesteia;
  – adeverinţă de venit cuprinzând salariul net + valoarea tichetelor de masă din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021) – se specifică și dacă nu se primesc bonuri de masă;
  – cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021);
  – cupon indemnizaţie de șomaj din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2021);
  – cupon sau indemnizaţia: maternitate, handicap, plasament etc.

  Factură gaze naturale/energie electrică ACTUALĂ (în cazul în care gazul este debranșat)

  Acte privind deţinerea unor bunuri:
  – copie xerox talon de înmatriculare pentru autoturism, motorete, motociclete, scutere sau dovada radierii autovehicului;

  ORICE MODIFICARE ÎN COMPONENŢA FAMILIEI/VENITURILOR/ALTOR BUNURI DEŢINUTE TREBUIE ANUNŢATĂ ÎN MAXIM 5 ZILE LA D.A.S. SATU MARE!

  Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie poate fi solicitat de proprietarul locuinței/chiriași sau orice alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, împuternicirea va fi autentificată de un notar.
  În cazul în care familia sau persoana singură solicitantă a ajutorului pentru încălzirea locunței și/sau a suplimentului pentru energie are în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestor beneficii sociale, aceștia nu vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locunței și a suplimentului pentru energie.

  Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei/ suplimentului pentru energie:
  – Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora.
  – Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;
  – Clădiri sau spaţii locative, aflate în proprietate, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti;
  – Autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci aferente, autobuze, microbuze, şalupe, scutere de apă, iahturi;
  – Utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată;
  – Utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale;
  – Utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
  – Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei cu excepția dobânzii;
  – Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană sau 2.000 mp în zona rurală;
  – Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

  NOTĂ:

  1. La stabilirea dreptului de ajutor de încalzire/supliment pentru energie se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deţinute în proprietate integral sau parțială, de fiecare membru al familiei.
  2. Proprietarii de 2 autoturisme/motociclete și/sau 2 clădiri/spații locative, sunt excluşi de la acordarea subvenţiei de încălzire a locuinţei/suplimentului pentru energie.

  PROGRAM PRELUARE CERERI AJUTOR LA ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENT PENTRU ENERGIE – GAZ /ENERGIE ELECTRICĂ/LEMN
  LUNI 08:30-13:30
  MARŢI 08:30-13:30
  MIERCURI 08:30-13:30
  JOI 08:30-13:30
  VINERI – prelucrarea cererilor

  Gruita Ienasoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img