More


  Negocieri salariale conform prevederilor legale

  =

  Modalitatea punerii în aplicare și stadiul aplicării dispozițiilor art. VII din OUG nr. 82/2017, respectiv obligativitatea negocierii salariale conform noilor prevederi legale, a fost principalul punct dezbătut ieri în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social. Această ședință s-a desfășurat la Palatul Administrativ și a fost prezidată de prefectul Darius Filip.

  Majorări salariale conform contribuțiilor fiscale

  În cadrul acestei ședințe, președintele filialei Satu Mare C.N.S.L.R. – Frăția, Dan Burulea, a declarat că în OUG 79/2017 nu există o reglementare care să stabilescă faptul că salariul personalului plătit din fonduri publice se va majora cu valoarea contribuţiei sociale din 01.01.2018. Guvernul a adoptat în data de 07.12.2017, OUG nr.90 prin care stipulează la art.7 că sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuţiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018  personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.  „În acest context considerăm că lucrurile au fost rezolvate şi toate instituţiile publice au temeiul legal pentru a efectua această majorare.” a spus Dan Burulea.

  Campanie de conștientizare

  Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M) a informat în cadrul şedinţei că la începutul lunii decembrie ITM a declanşat o campanie de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. În unităţile în care nu există contract colectiv de muncă, pentru punerea în aplicare a OUG nr.79/2017, angajatorii au obligaţia să iniţieze negocierea colectivă cu reprezentanţii salariaţilor/sindicatului (art.VII alin.1 din OUG nr.82/2017).  La negocierile colective din cadrul entităţilor cu mai puţin de 21 de salariaţi, participă reprezentanţii aleşi ai salariaţilor iar rezultatele negocierii vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de toate părţile participante. Modificarea salariului de bază brut lunar produsă ca urmare a  transferării contribuţiilor sociale de la angajator la salariat se va realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual sau colectiv de muncă modificările urmând a fi completate pe baza acestor acte şi in REVISAL.

  Florin Dura



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img