More


  FOTO. Contracte PNDL 2, în valoare de aproape 6 milioane de lei, semnate de președintele Consiliului Județean

  - Advertisement -

  Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba și domnul Adrian Ionuț Gâdea secretar de stat astăzi, 19 decembrie 2017, la sediul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au semnat ultimele două contracte de finanțare a proiectelor elaborate de Consiliul Județean Satu Mare și propuse spre finanțare de către MDRAPFE prin programul PNDL.

  Este vorba despre proiectele:

  – Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă, în valoare de 2.905.255 lei (inclusiv TVA)

  – Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomițhei nr. 1, Satu Mare, în valoare 2.976.209,71 lei (inclusiv TVA).

  În urmă cu câteva zile, în data de 8 decembrie 2017 în prezența viceprim-ministrului Paul Stănescu s-au semnat primele 9 contracte de finanțare din totalul de 11 proiecte propuse spre finanțare de către MDRAPFE, elaborate de echipa Consiliului Județean Satu Mare, care vizau reabilitare în total de 63 de kilometri de drum județean.

  Semnarea ultimelor două contracte propuse spre finanțare este o veste foarte bună pentru acest sfârșit de an.

  “Faptul că proiectele elaborate de Consiliul Județean Satu Mare s-au concretizat și prin semnarea contractelor de finanțare înainte de sfârșitul acestui an este un real succes, care va aduce beneficii tuturor locuitorilor județului nostru. Mă bucur ca și ministerul de resort a considerat, ca aceste investiții sunt importante pentru o dezvoltare echitabilă a tuturor zonelor din județul nostru. Semnarea ultimelor două contracte anul acesta vor aduce beneficii turismului și sistemului de sănătate din Satu Mare”, a declarat, după semnare, președintele CJSM, Pataki Csaba.

  „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă”

  Judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare și Orașul Negrești Oaș, prin Consiliul Local Negrești Oaș derulează în comun proiectul „Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes”, având ca obiectiv dezvoltarea unei staţiuni montane de iarnă-vară (pentru practicarea sporturilor de iarnă şi activităţilor de agrement) şi, în acelaşi timp, valorificarea potenţialului turistic al zonei Oaş (cultură, tradiţii, folclor, peisaj).

  Proiectul propune realizarea unor obiective de utilitate publică (amenajarea şi dotarea unei pârtii de schi, drumuri, parcări, reţele şi echipamente tehnico-edilitare, echipări administrative, etc.) care, împreună cu structurile de cazare, comerciale şi de servicii care se vor dezvolta în zonă, vor declanşa funcţionarea unui întreg lanţ de servicii, facilităţi şi beneficii atât în teritoriul imediat cât şi în spaţiul mai larg al judeţului şi al întregii regiuni de Nord – Vest.

  Zona turistică Luna Șes este cuprinsă în LISTA zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”, conform Legii nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”.

  În cadrul proiectului a fost finalizată componenta de montare a unui telescaun debraiabil cu 4 locuri, având stație inferioară la baza pârtiei propuse – cota 660m și stație superioară la cota 1200m și este în curs de finalizare componenta de realizare și dotare a pârtiei de schi aferente inclusiv cu tunuri de zăpadă. Pentru funcționarea pârtiei de schi în condiții optime și prelungirea sezonului de schi este necesară implementarea investiției de „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă”.

  Zona turistica Luna Șes dispune de un spațiu urban coerent si aerisit care poate fi utilizat pentru construirea de hoteluri, pensiuni, spatii de servicii.

  Pentru a asigura condițiile de dezvoltare din punct de vedere rezidențial (case de vacanță particulare și hoteluri/pensiuni care sa fie introduse in circuitul turistic) este vitală asigurarea accesului la utilități, în cazul nostru, apa potabilă.

  Prin urmare, investiția ”Alimentarea cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” are scopul de a asigura necesarul de apă potabilă pentru alimentarea infrastructurilor de cazare și de alimentație publică din zonă, precum și necesarul de apă tehnologică în vederea funcționării instalației de zăpadă artificială cu care va fi dotată pârtia de schi.

  Proiectul de ,,Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” a fost elaborat în faza de Studiu de Fezabilitate, având următorii indicatori tehnico – economici:

  • Înălţime amonte a barajului: 9.00 m
  • Înălţime medie în ax a barajului: 8.50 m
  • Lungime la coronament: 280 m
  • Lăţime coronament: 4,00 m
  • Suprafaţa amenajării (cu tot cu ampriza barajului): 1.4 ha
  • Suprafaţa rezervorului la NNR (nivel normal de retenţie): 0.7 ha – 0.9 ha

  Lucrările prevăzute în proiect constă în realizarea captării de suprafață a apei din Pârâul Valea Țiganului, realizarea  lacului de acumulare, procurare si montare stație de tratare a apei potabile, procurare si montare stație de pompare a apei potabile, alimentarea cu energie electrică a stației de tratare a apei potabile, montarea conductelor de legătură între obiecte, realizarea împrejmuirilor necesare zonelor de protecție.

  Total general (inclusiv TVA): 2.905.255 lei

  Din care C+M (inclusiv TVA): 2.293.179 lei

  S –a iniţiat procedura de licitaţie deschisă ( online ) pe site-ul e-licitaţie.ro, fiind în faza de analizare a documentaţiei depuse de către ofertanţi.

  Sursa de finanţare: Bugetul general consolidat al Judeţului Satu Mare, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oraşului Negreşti Oaş şi PNDL 2.

  Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) Str. Ialomitei nr. 1 Satu Mare

   Printre obiectivele Judeţului Satu Mare în domeniul modernizării infrastructurii sanitare, se numără şi clădirea Dispensarului de Pneumoftiziologie (TBC), Str. Ialomiţei  nr. 1, Satu Mare, unde se dorește reabilitarea clădirii  și crearea unor circuite funcționale corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

  Documentația tehnică prevede reabilitarea interioară si exterioară a clădirii.

  Conform proiectului, se propun următoarele lucrări de intervenţii:

  – compartimentări ușoare in vederea refuncţionalizării

  – montare glafuri interioare si exterioare la ferestre; înlocuire tâmplărie interioara;

  – refacere integrală tencuieli tavane si înlocuire pardoseli si finisaje interioare;

  – refacere spaleţi ferestre si zugrăveli interioare;

  – refacere instalaţie electrică si sanitară

  – instalaţie curenţi slabi (date voce, semnalizare incendiu, supraveghere video)

  – înlocuirea elementelor deteriorate ale șarpantei si înlocuirea învelitorii;

  – refacere elemente de tinichigerie

  – termoizolarea fațadelor, termoizolare planșeu pod si termoizolare placă parter.

  – finisarea faţadelor cu tencuială structurată colorată

  – amenajare curte – circulații pietonale

  – reabilitare împrejmuire

  Regimul de inaltime al clădirii este de S+P;

  Suprafața desfasurată a clădirii Sd= 700,00 mp;

  Durata de realizare a investiției: 12 luni;

  Valoarea totală a investiției: 2.976.209,71 lei (inclusiv TVA);

  Sursa de finanțare: Bugetul general consolidate al Județului Satu Mare si PNDL 2;

  Suma alocata de MDRAPFE prin PNDL 2 pentru acest obiectiv de investiție: 2.869.785,25.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img